0297 - 38 52 55
0297 - 38 52 55
info@solidq.nl


De AVG in tien stappen: deel tien!

02 maart 2018

Vandaag de laatste blog in de aanloop naar de invoering van de AVG. Ben je er helemaal klaar voor? Wij hopen van wel.

We hebben het lekkerste voor het laatste deel bewaard. Toestemming. Om het even welke privacygevoelige gegevens je verwerkt, je mag het niet (meer) zonder expliciete toestemming doen. Daar gaan we in dit laatste deel wat dieper op in.

Stap 10: Toestemming
Zoals bij eerdere onderwerpen geldt ook hier dat de AVG een strengere variant is van de wet ‘Bescherming Persoonsgegevens’. Een bijzonder detail hierin is de manier waarop je toestemming vraagt aan de betrokkene en waar je precies toestemming voor vraagt. Als je de toestemming dan hebt, dan ben je ook nog verplicht om dit te documenteren. De autoriteit persoonsgegevens kan hier namelijk op ieder moment om vragen en dan moet je ondubbelzinnig kunnen aantonen dat je toestemming hebt en hoe je deze verkreeg.

Een simpel vinkje is niet meer voldoende. Toestemming volgens de AVG voldoet aan de volgende eisen:

 • Zonder dwang verkregen
  Telefonische acties behoren tot het verleden. Ook op andere manieren iemand overhalen om toestemming te verlenen is uit den boze. Om over een vooraf ingevuld vinkje voor akkoord maar te zwijgen. Ook als werkgever moet je je bewust zijn van de machtsafstand die je naar jouw personeel hebt.

 • Ondubbelzinnig
  Kort gezegd: het moet heel erg duidelijk zijn waar iemand toestemming voor geeft. Iemand een vinkje laten zetten voor mogelijke berichten in de toekomst is onvoldoende. Hier ook, dat vinkje dat al aanstaat kan echt niet meer.

 • Geïnformeerd
  Iemand moet een weloverwogen keuze kunnen maken om zijn gegevens met je te delen. Bij de toestemming moet dus duidelijk zijn aan wie of welk bedrijf de toestemming wordt gegeven, waarvoor deze dient en welke gegevens je precies vraagt. Ook moet je informeren over de manier waarop iemand de toestemming weer kan intrekken

 • Specifiek
  Het moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden verstrekt. Heb je toestemming om gegevens te gebruiken voor een e-mailnieuwsbrief, dan mag je ze niet inzetten om een vacature te adverteren. Daar is een nieuwe, specifieke toestemming voor nodig.

 • Minderjarigen
  Voor de AVG is iemand die jonger is dan 16 jaar een minderjarige en daardoor extra beschermd. Een aanvullende toestemming van een ouder of voogd is verplicht.

Ben jij klaar voor de AVG?
We zijn er door. Alle tien stappen die je kunt of moet nemen als voorbereiding op de AVG hebben we in deze blogs behandeld. Heb je nog verdere vragen of ben je benieuwd of de ICT-infrastructuur van jouw bedrijf voldoet onder de AVG? Neem dan even contact met ons op. Dan bekijken we samen jouw specifieke situatie stap voor stap.


Deze post is meer dan 2 maanden geleden gepubliceerd, waardoor het mogelijk is dat sommige cijfers, feiten of functies inmiddels zijn achterhaald. Houd hier rekening mee bij het lezen van dit artikel. Bekijk de nieuwste artikelen op de SolidQ blog.

Bel: 0297 - 38 52 55
Of laat ons contact met u opnemen
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist